Kennis van Besturen van een Vereniging

Het Certificaat Kennis van Besturen van een Vereniging wordt op verzoek verstrekt aan iedere deelnemer die aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:

 

  • Heeft deelgenomen aan minimaal 5 webinars.
  • Waaronder in ieder geval het webinar Besturen van een vereniging en het webinar WBTR – AVG.
  • De webinars moeten volledig zijn gevolgd.
  • De testen behorende bij de webinars zijn met goed gevolg afgerond, dat wil zeggen van elke test minimaal 2 vragen correct heeft beantwoord.

Een verzoek tot toezending van het Certificaat Kennis van Besturen van een Vereniging kan gedaan worden per e-mail naar info@academievoorverenigingen.nl met in de bijlage de Bewijzen van Deelname van de 5 webinars waaronder de 2 verplichte webinars.

Het Certificaat Kennis van Besturen van een Vereniging wordt u vervolgens kosteloos digitaal toegezonden.

 

Aan het certificaat kunnen geen rechten worden ontleend. Met het certificaat wordt alleen aangegeven dat de gecertificeerde persoon de betreffende webinars heeft gevolgd en de testen met goed gevolg heeft afgerond, dat wil zeggen van elke test minimaal 2 vragen correct heeft beantwoord.

 

Wij hebben veel ervaring in het besturen van verenigingen en het ondersteunen van bestuursleden

en dragen deze kennis graag aan u over

Uw vereniging of stichting nog beter besturen

Wij kunnen u daarin ondersteunen!