Webinar Verslaglegging

Duur: 15 minuten

 

Kosten: € 10 via iDeal, inclusief hand-out en bewijs van deelname.

 

U kunt u direct deelnemen en ontvangt tevens een bevestiging via de e-mail, waarin een link is opgenomen naar het webinar, indien u dat op een later moment wilt volgen.
(Sessie Op Aanvraag)

 

Inhoud onder andere: 
Verschil tussen notulen en verslag?

 

Verschil verslaglegging bestuursvergadering en Algemene Vergadering?

 

Hoe geef je vorm aan ‘een getrouw beeld omtrent de toestand en de gang van zaken gedurende het verenigingsjaar’?

 

Welke onderdelen moeten zijn opgenomen in een secretarieel jaarverslag?

 

Waarom is het belangrijk om te werken met protocollen?

 

 

Theorieën waarin wij geloven, noemen wij feiten;
feiten waarin we niet geloven, noemen we theorieën.
(David Cohen)

Wij hebben veel ervaring in het besturen van verenigingen en het ondersteunen van bestuursleden

en dragen deze kennis graag aan u over

Uw vereniging of stichting nog beter besturen

Wij kunnen u daarin ondersteunen!

Writing note showing Knowledge Sharing. Business concept for deliberate exchange of information that helps with agility