Webinar Besturen van een vereniging

Webinar Besturen van een vereniging

Enkele onderwerpen die bij dit webinar aan de orde komen:

 

  • Statuten en huishoudelijk reglement.
  • Bijzondere reglementen. 
  • Moet elke taak gereglementeerd worden.
  • Wanneer is wie verantwoordelijk en aansprakelijk.
  • Wat is rechtsbevoegdheid en inschrijving KvK.

De statuten en de verschillende reglementen zijn de basis van een vereniging. In dit webinar krijgt u uitleg en advies over statuten en de verschillende reglementen. Rechtsbevoegdheid en verantwoordelijkheden van een bestuur en het individuele bestuurslid. Tevens wordt ruim aandacht besteed aan de hoofdelijke- en strafrechtelijke aansprakelijkheid, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het webinar wordt online gehouden.

 

U heeft de mogelijkheid om na het webinar vragen te stellen via e-mail. Wij zullen zo snel mogelijk op deze vragen reageren.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om na het webinar een zogenaamd 10-minuten gesprek aan te vragen, waarin voor u belangrijke zaken een op een kunnen worden besproken.

 

De duur van het webinar is circa 50 minuten minuten.

De kosten voor het webinar bedragen € 25,-, dit is inclusief een handout en een digitaal bewijs van deelname dat u na het webinar per e-mail wordt toegezonden.

 

Bij de inschrijving kunt u online betalen en vervolgens wordt u automatisch naar het webinar doorgeleid.

 

Tevens ontvangt u een bevestiging via de e-mail, waarin een link is opgenomen naar het webinar, indien u dat op een later moment wilt volgen. U kunt het webinar in totaliteit of delen volgen.

 

Wij hebben veel ervaring in het besturen van verenigingen en het ondersteunen van bestuursleden

en dragen deze kennis graag aan u over

Uw vereniging of stichting nog beter besturen

Wij kunnen u daarin ondersteunen!

Writing note showing Knowledge Sharing. Business concept for deliberate exchange of information that helps with agility