Webinar Voorzitter

Het webinar Voorzitter heeft tot doel een voorzitter handvatten te bieden voor een goede vervulling van deze bestuurstaak. Dit webinar is een must voor de voorzitter die behoefte heeft aan praktische tips en voorbeelden om met praktijksituaties om te gaan.

 

Doorgaans wordt een voorzitter in functie gekozen. Met het aanvaarden van de functie van voorzitter wordt een coördinerende rol geaccepteerd. Binnen een vergadering is de rol van een voorzitter duidelijk, namelijk het leiden van een vergadering, maar wat zijn de andere taken van een voorzitter binnen een vereniging?

 

Enkele onderwerpen die bij dit webinar aan de orde komen:

 

  • Creëren van wederzijds respect.
  • Stimuleren en motiveren.
  • Bewaken taken.
  • Valkuilen.
  • Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
  • Innovatie binnen vereniging.

Het webinar wordt online gehouden.

 

U heeft de mogelijkheid om na het webinar vragen te stellen via e-mail. Wij zullen zo snel mogelijk op deze vragen reageren.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om na het webinar een zogenaamd 10-minuten gesprek aan te vragen, waarin voor u belangrijke zaken een op een kunnen worden besproken.

 

De duur van het webinar is circa 60 minuten.

De kosten voor het webinar bedragen € 25,-, dit is inclusief een handout en een digitaal bewijs van deelname dat u na het webinar per e-mail wordt toegezonden.

 

Bij de inschrijving kunt u online betalen en vervolgens wordt u automatisch naar het webinar doorgeleid.

 

Tevens ontvangt u een bevestiging via de e-mail, waarin een link is opgenomen naar het webinar, indien u dat op een later moment wilt volgen. U kunt het webinar in totaliteit of delen volgen.

Wij hebben veel ervaring in het besturen van verenigingen en het ondersteunen van bestuursleden

en dragen deze kennis graag aan u over

Uw vereniging of stichting nog beter besturen

Wij kunnen u daarin ondersteunen!

Writing note showing Knowledge Sharing. Business concept for deliberate exchange of information that helps with agility