Webinar WBTR / AVG

Het doel van dit webinar is om u bekend te maken met deze wetgeving en de bijbehorende regelingen die belangrijk zijn  bij het besturen van een vereniging.

De laatste jaren zijn er wettelijke regelingen van kracht geworden die naast de gebruikelijke statuten en huishoudelijk reglement, van invloed zijn op de vereniging.

Een wettelijke regelgeving voor verenigingen van recente invoering is de WBTR.

Enkele jaren geleden  werden verenigingen al geconfronteerd met bepalingen omtrent de AVG wetgeving.

 

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht.
Deze wet heeft tot doel om het bestuur en toezicht te verbeteren, door het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

Het gemak waarmee in het verleden door verenigingen werd omgegaan met de namen en adressen van leden, werd op 27 april 2016 aan banden gelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor veel verenigingen blijkt het uitvoering geven aan de AVG niet altijd eenvoudig.

 

Wij geven u in dit webinar uitleg over de doel en de uitvoering van deze wetgeving.

 

Het webinar wordt online gehouden.

 

U heeft de mogelijkheid om na het webinar vragen te stellen via e-mail. Wij zullen zo snel mogelijk op deze vragen reageren.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om na het webinar een zogenaamd 10-minuten gesprek aan te vragen, waarin voor u belangrijke zaken een op een kunnen worden besproken.

 

De duur van het webinar is circa 45 minuten minuten.

De kosten voor het webinar bedragen € 25,-, dit is inclusief een handout en een digitaal bewijs van deelname dat u na het webinar per e-mail wordt toegezonden.

 

Bij de inschrijving kunt u online betalen en vervolgens wordt u automatisch naar het webinar doorgeleid.

Tevens ontvangt u een bevestiging via de e-mail, waarin een link is opgenomen naar het webinar, indien u dat op een later moment wilt volgen. U kunt het webinar in totaliteit of delen volgen.

Wij hebben veel ervaring in het besturen van verenigingen en het ondersteunen van bestuursleden

en dragen deze kennis graag aan u over

Uw vereniging of stichting nog beter besturen

Wij kunnen u daarin ondersteunen!

Writing note showing Knowledge Sharing. Business concept for deliberate exchange of information that helps with agility