Webinar Algemene Vergadering

Het webinar Algemene Vergadering of AV heeft tot doel om handvatten te bieden om aan een Algemene Vergadering een betere invulling te geven.

(Tot 1 juli 2021 werd de Algemene Vergadering veelal Algemene Ledenvergadering genoemd.)

Enkele onderwerpen die bij dit webinar aan de orde komen:

  • Creëren van wederzijds respect.
  • Opstellen van een agenda.
  • Bewaken formele taken.
  • Is er een vergader reglement nodig.
  • Hoe is de situatie bij een motie van wantrouwen.
  • Ingekomen brieven.
  • Wat te doen bij onvrede of een dreigende overval.
  • Valkuilen.
  • Tips en vaardigheden.

Het webinar wordt online gehouden.

 

U heeft de mogelijkheid om na het webinar vragen te stellen via e-mail. Wij zullen zo snel mogelijk op deze vragen reageren.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om na het webinar een zogenaamd 10-minuten gesprek aan te vragen, waarin voor u belangrijke zaken een op een kunnen worden besproken.

 

De duur van het webinar is circa 75 minuten minuten.

De kosten voor het webinar bedragen € 25,-, dit is inclusief een handout en een digitaal bewijs van deelname dat u na het webinar per e-mail wordt toegezonden.

 

Bij de inschrijving kunt u online betalen en vervolgens wordt u automatisch naar het webinar doorgeleid.

Tevens ontvangt u een bevestiging via de e-mail, waarin een link is opgenomen naar het webinar, indien u dat op een later moment wilt volgen. U kunt het webinar in totaliteit of delen volgen.

Wij hebben veel ervaring in het besturen van verenigingen en het ondersteunen van bestuursleden

en dragen deze kennis graag aan u over

Uw vereniging of stichting nog beter besturen

Wij kunnen u daarin ondersteunen!

Writing note showing Knowledge Sharing. Business concept for deliberate exchange of information that helps with agility