Webinar Penningmeester

Webinar Penningmeester

Enkele onderwerpen die bij dit webinar aan de orde komen:

 

  • Opstellen van een begroting.
  • Transparantie van een penningmeester naar de leden.
  • Taak van een kascontrolecommissie.
  • Is alleen de penningmeester verantwoordelijk voor het financiële beleid.
  • Accorderen van uitgaven.
  • Valkuilen.
  • Innovatie binnen vereniging en de bijbehorende financiën.

Tijdens het webinar Penningmeester komen de verschillende aspecten van de taak penningmeester aan de orde. 

 

Dagelijks werkt Het Service Bureau met penningmeesters van verenigingen en ondersteunt deze penningmeesters bij hun taak. Daaruit vloeien veel praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld hoe een begroting moet worden opgebouwd en hoe een verlies aan het einde van het jaar onderbouwd aan de leden kan worden verteld.

Sommige verenigingen hebben een clubgebouw en andere verenigingen willen voor de leden een boekhoudkundige – of accountantsverklaring. Wat is mogelijk, wat is wenselijk en wat is statutair bepaald.

 

Het webinar wordt online gehouden.

 

U heeft de mogelijkheid om na het webinar vragen te stellen via e-mail. Wij zullen zo snel mogelijk op deze vragen reageren.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om na het webinar een zogenaamd 10-minuten gesprek aan te vragen, waarin voor u belangrijke zaken een op een kunnen worden besproken.

 

De duur van het webinar is circa 50 minuten minuten.

De kosten voor het webinar bedragen € 25,-, dit is inclusief een handout en een digitaal bewijs van deelname dat u na het webinar per e-mail wordt toegezonden.

 

Bij de inschrijving kunt u online betalen en vervolgens wordt u automatisch naar het webinar doorgeleid.

 

Tevens ontvangt u een bevestiging via de e-mail, waarin een link is opgenomen naar het webinar, indien u dat op een later moment wilt volgen. U kunt het webinar in totaliteit of delen volgen.

Wij hebben veel ervaring in het besturen van verenigingen en het ondersteunen van bestuursleden

en dragen deze kennis graag aan u over

Uw vereniging of stichting nog beter besturen

Wij kunnen u daarin ondersteunen!

Writing note showing Knowledge Sharing. Business concept for deliberate exchange of information that helps with agility